- - - klik op logo voor menu - - -

Privacyverklaring

Per 28 mei 2018

De Biltse Motorrijders Vereniging vindt de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy belangrijk. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Biltse Motorrijders Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval;

Als Biltse Motorrijders Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring - of in algemenere zin - vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens;

Biltse Motorrijders Vereniging
bmvwebmaster@gmail.com

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Welke persoonsgegevens kunnen wij van u vragen, opslaan en verwerken?

(!) Deze gegevens zijn minimaal noodzakelijk om als clublid te worden geregistreerd.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De Biltse Motorrijders Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zodra uw lidmaatschap is geŽindigd, worden uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd uit onze ledenadministratie en - indien van toepassing Ė uit de mailinglist en het smoelenboek. Dit heeft ook betrekking op de verspreiding van een nieuwe ledenlijst binnen het bestuur, waarna ieder bestuurslid de oude ledenlijst uit zijn/haar systemen dient te verwijderen en te vernietigen.

Voor onze financiŽle administraties echter, geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De Biltse Motorrijders Vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dit doen wij o.a. door;

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?

De Biltse Motorrijders Vereniging geeft nooit uw persoonsgegevens door aan derden zoals andere clubleden, verenigingen, bedrijven of instanties, tenzij;

Voorbeelden;

De verwerkersovereenkomsten van zowel Web-Okť als StatCounter kunt u vinden op de pagina Documenten.

Welke cookies worden er op onze website gebruikt?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die van de server waar onze website op draait, naar uw browser worden verstuurd die deze bestanden meestal op de harde schijf van uw pc, laptop, tablet of smartphone bewaart. Bij een volgend bezoek aan onze website zal uw browser deze bestanden weer terugsturen naar de server. De server kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft, het heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw apparaat bevindt. De informatie bestaat onder andere uit het IP-adres van uw internettoegangspunt, het gebruikte besturingssysteem en instellingen van browser en beeldscherm. De informatie kan niet herleid worden naar persoonsgegevens, de opgeslagen gegevens en de verwerking hiervan zijn dus anoniem.

Indien gewenst, kunt u in uw browser instellen dat er geen cookies bewaard mogen worden. Hoe u dit doet, kunt u vinden in de help-functie van uw browser. Echter, het volledig blokkeren van cookies kŠn een goede werking van onze website beperken.

Waar heeft u recht op betreffende uw persoonsgegevens?

Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoek(en).

Waar kan ik een klacht deponeren?

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Autoriteit Persoonsgegevens, Den Haag.

Biltse Motorrijders Vereniging
RPO Webdesign (© 2011)
--- KvK 54971616 ---

Deze website maakt gebruik van cookies, zie hiervoor onze Privacyverklaring.